Skip to main content

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Met liefde zet ik mij vrijwillig in voor een tweetal organisaties die ik enorm waardeer: de Stichting Project  Speak Now en de organisatie Women Inc.

Bij Project Speak Now zet ik mij in als online coach.
Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Uit naam van Women Inc organiseer ik als gespreksleider ‘Aan Tafel gesprekken’: netwerk gesprekken, lef gesprekken of doel gesprekken voor vrouwen. Deze gesprekken zijn gratis toegankelijk.

Lees hieronder meer over het gedachtegoed van deze organisaties en mogelijkheden voor deelname.

logo project speak now 2020De Stichting Project Speak Now is in 2013 opgericht door Marianne Kimmel.
Project Speak Now staat voor datgene waar ieder individu recht op heeft: vrijheid van meningsuiting. Het doel is het meer bespreekbaar maken van seksueel misbruik, om zo bestaande taboes te doorbreken en te helpen bij de verwerking. Dat doen we door voorlichting, gespreksgroepen en media-aandacht.
Meer informatie over de activiteiten van deze stichting volgt binnenkort.

womeninc.logoSamen in gesprek aan tafel – Zet je dromen om in durven en doen!
Motiveer jezelf en elkaar om kansen te zien en te grijpen. De deelname aan de gesprekken zijn gratis.

Women Inc. is er voor alle vrouwen van Nederland en wil de kansen van vrouwen vergroten. Dit doen zij door de vraagstukken rondom thema’s geld en gezondheid op de agenda bij de politiek en bedrijfsleven te zetten en door vrouwen concrete handvatten te bieden voor een volgende stap.
Als gespreksleider heb ik mij verbonden aan de missie van Woman Inc. Regelmatig organiseer ik een ‘Aan Tafel’ sessie. Dit is een gespreksronde in de vorm van een Doelgesprek, een Lefgesprek of een Netwerkgesprek. Deze gespreksrondes zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

Een gespreksronde bij mij volgen staat voor structuur, doelgerichtheid, openheid, oordeel loosheid, vertrouwen, liefde, groei en diepgang. Kortom een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, open kunt stellen en kunt groeien.

WAAROM EEN AAN TAFEL SESSIE?
Je hebt drie dingen nodig om een volgende stap te kunnen zetten: je moet een doel stellen, genoeg lef hebben en de juiste vraag aan het juiste netwerk stellen. Tijdens deze sessie kun je het met vrouwen praten. Om je dromen om te zetten in durven en doen. Je motiveert jezelf en elkaar om kansen te zien en te grijpen. Een gesprek levert altijd iets op, inspiratie, tips, denkrichtingen en energie.

DRIE SOORTEN GESPREKKEN
DOELGESPREK
In samenwerking met Jump Movement. Deze methodiek is een laagdrempelige manier om een zelfbekrachtigend gesprek te voeren. Je benoemt je eigen kracht en zet jezelf in beweging.
LEFGESPREK
Geïnspireerd op Nederland in Dialoog. Deze methodiek brengt structuur en vertrouwen voor het delen van je dromen en ideeën. Om te ervaren wat lef voor jou betekent en je volgende stappen zet.
NETWERKGESPREK
Geïnspireerd op Durftevragen. Je leert de goede vraag, op het juiste moment aan de juiste mensen te stellen. Netwerken is geven en nemen. Jij hebt de ander ook iets te bieden. Het is een uitwisseling.

Agenda:
Data voor een serie van 3 gesprekken in het najaar volgen.

Deelnemen aan een gesprek?
Heb je een groep vrouwen en wil je mij als gespreksleider uitnodigen? Neem contact met mij op via de contactpagina.

Wil je meer informatie over alle activiteiten van Women Inc. klik dan op de link naar de website.