Skip to main content

Leiderschap vanuit jouw kwaliteiten

Impressie foto event 12 april

Event Woman You Are

Terugkijkend naar mijn event Woman You Are voel ik me enorm dankbaar. Het was een geweldige ervaring om mijn visie op leiderschap vanuit vrouwelijke kracht en praktische sleutels te delen.   Ook tijdens het event was ik geraakt door de ervaringen en inzichten waar de vrouwen mee verder kunnen. Ik geloof dat veel vrouwen nog meer van zichzelf kunnen laten zien om volledig tot hun recht te komen. In al hun rollen als vrouw, in werk en prive leven.

Kwaliteiten Yin – Yang

Het organiseren van mijn dit event was een uitdaging die vroeg om inzet van al mijn kwaliteiten. Mijn yang kwaliteiten, mijn doelgerichtheid, focus en leiderschap waren meer dan welkom.  Maar ook mijn yin kwaliteiten zoals in mijn basis zijn, mijn hart open stellen, vertrouwen op intuitie. Dit event vroeg me om uit mijn comfortzone te gaan, nieuwe dingen te doen en anders te werken. Tegelijkertijd voelde ik me tijdens deze dag zo in mijn element en in mijn kracht.  Ik heb ervan genoten. Als mens en als ondernemer ben ik een stapje gegroeid.

Als mens hebben we mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in onszelf. Los van ons wezen, los van of we man of vrouw zijn. De kunst is om beiden te omarmen in jezelf en te onderzoeken welke kwaliteiten jij van jezelf tot uitdrukking brengt en welke je wellicht nog meer tot uitdrukking wilt brengen. Om deze eigenschappen neutraler te bekijken, spreek ik over yin en yang in plaats van mannelijk en vrouwelijk. Zoveel mogelijke balans en expressie is belangrijk in ons leiderschap zoals je in deze blog zult lezen.

Yin – Yang kwaliteiten
De vrouwelijke essentie is iets anders dan Yin – Yang. De theorie van Yin Yang komt uit het taoïsme en de Traditionele Chinese Geneeskunde. Hier gaat men ervan uit dat de wereld is gemaakt van twee tegenovergestelde en ook aanvullende krachten, Yin – vrouwelijk en  yang – mannelijk.
Deze twee werken samen om harmonie en orde te scheppen in onze natuurlijke wereld.  Wanneer ze uit balans zijn, is weerstand en uiteindelijk ziekte het gevolg. Een wereld waarin alleen de mannelijke of vrouwelijke  manier van leven wordt gerespecteerd, is niet in harmonie, kan leiden tot machtsmisbruik, concurrentie of erger. Yin en yang samen zorgen voor balans, passie en duurzaamheid.

In het yin-yang symbool is yin zwart en yang wit. Yin staat voor de winterperiode. Yang staat voor de zomer. De stippen staan symbool: de witte stip in het donker – er is altijd licht in het donker, de donkere stip in het licht – er is altijd donker in het licht.
Yin –  is ontvankelijk, water, maan, intern, emotie
Yang – Is  richtinggevend, vurig, zon, doen, actieve creatie

Hieronder noem ik een paar aspecten van yin en yang:
YIN –YANG ONDERVERDELING
Vrouwelijk  –  Mannelijk
Winter  –  Zomer
Donker  –  Licht
Passief  –  Actief
Ontvankelijk  –  Richtinggevend
Zacht  –  Hard
Interpreterende onderverdeling
Innerlijk  –  Uiterlijk
Gevoel  –  Denken
Intuitie  –  Logica
Collectief  –  Individueel
Stromen  –  Gaan
Proces  –  Resultaat
Stel jezelf de vraag of je meer yin of yang gericht bent. Of voel je een balans tussen beiden? Wil je hierin iets veranderen?

Onderzoeken naar leiderschap en zakelijk management tonen aan dat een hoog niveau van ‘emotionele intelligentie’ een kenmerk is van zowel effectieve managers en directieleden als moeders en sociaal werkers.
Uit een onderzoek door Harvard bleek dat Emotionele intelligentie voor 90% bepalend is bij succesvol leiderschap. Een natuurlijke eigenschap bij veel vrouwen. Hierin werden ook 16 leiderschap competenties onderzocht bij mannen en vrouwen. De vrouwen kwamen bij 15 competenties beter naar voren. Het vrouwelijke is sterk.

Hoe meer jij je yin en yang kwaliteiten kunt ervaren en inzetten hoe meer jij tot je recht komt en in je kracht kunt staan. Mensen zullen je meer vertrouwen, respecteren en met je willen werken. Wanneer je dit doet vanuit je vrouwelijke essentie zal je aantrekkingskracht en succes nog meer vergroot worden.