Skip to main content

Sta in je kracht – Internationale Vrouwendag

Sta in je kracht (1)

In onze westerse maatschappij is het mogelijk om als vrouw in je kracht te staan. Het feministisch tijdperk ligt al lang achter ons. We hebben stemrecht, de meisjes gaan naar school en studeren vaak langer en op hoger niveau dan jongens. Vrouwen hebben door het onderwijs makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt, zijn onafhankelijker dan voorgaande generaties. Meer ontwikkeld en zelfbewuster. Gelukkig, zeg ik, maar dan nog is het geen garantie. Het is belangrijk dat de unieke talenten en kwaliteiten van vrouwen op waarde worden geschat.

Internationale Vrouwendag staat voor strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Vrouwen blijven helaas nog steeds een minderheidsgroep. Daarom is oog voor de rechten van de vrouw belangrijk. Dit jaar staat deze dag in het teken van Zusterschap. Als wij ons niet laten verleiden door jaloezie maar samenwerken en elkaar steunen zijn we krachtiger. Onze positie kan van hieruit positief veranderen. De voordelen en de kracht van het vrouw zijn mogen we belichten. Vele generaties lang kregen vrouwen beperkingen opgelegd in de opvoeding. De patriarchale maatschappij heeft veel impact gehad. Het is tijd om de balans te herstellen en mannen en vrouwen gelijk te waarderen. Respect, gelijkwaardigheid en liefde voor elkaars essentie is daarbij de sleutel.

Op allerlei manieren is nog sprake van onderdrukking van de vrouw:
– onderbetaling van vrouwen t.o.v. mannen
– minder doorstroming naar hogere posities in het bedrijfsleven
– mishandeling of misbruik van jonge meisjes of vrouwen, ook binnen het huwelijk
– geestelijke onderdrukking van vrouwen, het als minderwaardig worden beschouwd
– het proces van persoonlijke ontwikkeling wordt onderdrukt

In andere culturen kunnen bepaalde situaties spelen:
– het uithuwelijken van jonge meisjes
– bedekken van vrouwen en hun aanzicht om niet te verleiden
– verminking van vrouwenlichamen door besnijdenis of overgieten met zuren
– geen rechten in de maatschappij (werk, stemrecht, scholing)
– gedwongen prostitutie, mensenhandel
– bij scheiding krijgt de vader het recht op de kinderen en moeder is verstoten
– i.g.v. verkrachting van de vrouw wordt de vrouw verstoten en de man gaat vrijuit
– i.g.v. vreemd gaan wordt de vrouw gestenigd
…………………….
Deze opsommingen zijn niet compleet.

Ik ben van mening dat wij het aan onszelf en onze dierbaren verplicht zijn om volledig in ons licht en potentieel te leven.
Om vanuit liefde en onze vrouwelijke kracht ons leven vorm te geven.
Om onze waarheid te leven en zo het voorbeeld aan onze kinderen te geven.
Om elkaar te steunen waar mogelijk.
Een bijdrage te leveren aan de maatschappij door onze gaven en kwaliteiten te delen.
Als vrouw, moeder, dochter, vriendin, werknemer, ondernemer…..
Als inspirerend voorbeeld voor al die vrouwen die daar nog niet zijn.
Om zo een bijdrage te leveren aan de transformatie van de positie van vrouwen.
In onze maatschappij, in het bedrijfsleven en in de wereld.
Ten gunste van onszelf en ons allemaal.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag.
Sta eens stil bij: Samenwerking, steunen, Solidariteit vanuit liefde.
Straal en sta in je kracht.